skip to main content
Logo

Kellon Vene Ry

Veneseura Kellon Kiviniemestä

Seura purjehtijoille sekä moottoriveneilijöille.

Ajankohtaista

Katsastus

HUOM! Pyroteknisten hätämerkinantovälineiden kelpoisuusmääritelmät ovat muuttuneet seuraavasti: Kaudesta 2016 alkaen pätee ainoastaan valmistajan antamat kelpoisuusajat.

Huviveneitä katsastamalla ylläpidetään veneilyturvallisuutta. Katsastuksen lähtökohtana on veneilijöiden oma turvallisuus. Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla ja kulussa ollessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei tästä vastuusta vapauta.

Syyskokous

12.12.2021 klo 18:00 Seuran majalla.

Hallinto

Kommodori

Mikko Tienhaara

Varakommodori

Markku Hakasalmi

Sihteeri

Tapio Heikkinen, 040 510 3565

Taloudenhoitaja

Timo Mustakangas

Muut hallituksen jäsenet

  • Matti Paaso
  • Esko Isokoski
  • Pertti Siltakoski
  • Veikko Heinonen

Sijainti

Yhdistyksemme kotisatamat ovat Haukiputaan Kellon Kiviniemen kylässä sijaitsevat Kalasatama ja Veneilysatama (lat 65*06'7" lon 25*19'7"). Kerhotilamme sijaitsevat Kiviniemen Veneilysatamassa.